Gustaf & Sofia

Olof Mattsson

Name
Olof Mattsson
Name suffix
Frälseman
Marriage statusKatarina View this family
MARRIED

Levde 1381
Marriage of a childHenrik Olofssonnn Klasdotter (Djäkn)View this family
1435
Death of a grandsonKlas Henriksson
1524
Title
Frälseman

SourceFrälsesläkter i Finland intill stora ofreden
Publication: Helsingfors: Söderström o Co, 1909
Citation details: Horn af Kanckas
Quality of data: questionable evidence
Note: Senare forskning har visat på en del brister i Ramsays dokumentation.
Note
BIOGRAFI: Olof Matsson i Åminne i Halikko socken, frälseman. Sigillvittne 1381, syneman i Halikko 1410, ledamot av landsrätten i Åbo 1415. Ägde genom sitt gifte Ström i Töfsala socken. Skrev 1390 ett intyg att ha uppburit pengar för "Kettavaniemi", som var hustruns fäderne och blev försålt av hennes moder Katarina Gudmarsdotter. Frälsesläkten Horn af Kanckas, benämns uradel. Fick 7.12 1407 sin frälserätt bekräftad genom konung Erik XIII:s frälsebrev för Henrik Olofsson (Olof Mattsson son). Introducerades på svenska riddarhuset 1625 under nr 12. En gren aav ätten blev redan 1561 upphöjd till friherrligt stånd med namn av Horn af Åminne. År 1651 utgrenade sig från ätten Jorn af Kanckas, friherre ätterna Horn av Björneborg och Horn af Marienborg. Arvid Horn af Kanckas blev friherre 1700 och 1706 greve mend namn Horn af Ekebyholm. Adliga ätten Horn av Kanckas utgick 1728 på svärdssidan. KÄLLA: "Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden" av Ramsay, Jully , Horn af Kanckas, sid 180, tab 1. HISTORIA: Riksdrotsen i Sverige Bo Jonsson Grip har som en säkerhet för lån på 1370-talet fått hela Finland, där han redan tidigare var lagman. Han bygger om och till på Korsholms slott, Raseborg och Kastellholm på Åland och Gripsholm m fl borgar i Sverige. När Bo Jonsson Grip 1384 sätter upp sitt testamente innehar han det mesta av Sverige och Finland. Han förfogar över Nyköpingshus och sydöstra Södermanland, Stockholms slott och sydöstra Uppland, del av Västmanland jämte Bergslagen och Dalarna, Kalmar län och slott, slottet Öresten samt Marks och Kinda härader i Vg, Forsholms hus med landområden söder om Vänern, Ringstadaholms hus och en stor del av Östergötland, Stäkeholm med Tjust, Rumlaborg med norra Småland och Jönköpings stad - förutom hela Finland med slotten i Åbo, Viborg, Raseholm, Tavastehus och Korsholm. Bo Jonssons oerhörda rikedomar, som överträffar allt vad som förr eller senare finns samlat på en hand i Sverige, har kunnat ske genom att han uppträdde som egendomsspekulant under lågkonjukturen efter digerdöden och att han var skicklig och ogenerad affärs- och finansman, som begagnat sig av kronans dåliga affärer för att skaffa sig förläningar som pant för lån. Han dog 1386. Givetvis blev detta enorma arv föremål för mångas intressen - inte minst den blivande drottning Margareta. Efter intriger, förhandlingar, krig och politisk handlingskraft har Drottning Margareta snart kontroll över alla de nordiska länderna och lyckats till kronan tillskansa större delen av Bo Jonsson Grips landområden och slott. Källa: "ÄNDA FRÅN VENDELKRÅKA; En Nordisk Kronologi" av Alf Henriksson.