Gustaf & Sofia

Eiler Rannilsen Rafn1662

Name
Eiler Rannilsen Rafn
Marriage statusView this family
MARRIED

Birth of a son
#1
Nils Eilertsson Rafn
1633

Birth of a grandson
#1
Per Nilsson Raaf
1655

Death 1662
SourceForskaruppgift
Citation details: Hertzman, Nicklas Malmö
SourceForskaruppgift
Citation details: Clenman, Ingrid Canada
SourceLaukaalaista, kulttuurimaisemaa ja rakennusperinnettä
Publication: Jyväskylä 1991, ISBN 952-90-3388-5
Citation details: sid 35 o 70
Note
EMAIL: Från Ingrid Clenman, Canada (18.10 2000) EMAIL: Notes for EILER RANNILSEN RAFN: Dokumentkopia från Herbert Svensson i Önnestad: 5/16 mantal, nr. 31 Önnestad, senare kännt som Nyboholm. Enligt ägandeförteckningen "innehade Eilert Rafn 1658 som länsman fritt på sin tjänst kronohemmanet nr 31 Önnestad. Niklas Hertzman: Blekinge nation i Lund #1976. Lär år 1610 ha inflyttat från utlandet. Svenska släktkalendern 1913:866ff, 1917, 1930. Släkten Rahmn. Nedanstående släkt - som förde en korp i vapnet - inkom till Sverige omkring år 1610 från Holstein med Ellert Rahmn, som skall hafva varit officer. Peter Petersson : Eiler Rannilsen Rafn, inflyttad från Danmark 1610, beklädde 1662 tjänsten som Birkefogde i Önnestad. Drabbades under kriget av fattigdom och olyckor, avträdde till: [NH: det kan inte vara samma man som kom 1610 som 1662 beklädde tjänsten som Birkefogde] Sonen Hans Eilersson Rafn, tjänade som Birkefogde och jägmästare tills han 1671 blev häradets domare. Mellan 1667-1671 utförde han bokföringen av utstämplingen i kronoskogarna. Var med vid den årliga kungliga jakten i skogarna. Hans hade domarämbetet från 1671 till sommaren 1683 i Västra Göinge härad. Dock fanns han även en kort tid som domare i Östra Göinge. Därefter var han hejderidare, överjägmästare för Villands, Gärds och Göinge härader. På våren, april 1684, dog han troligen under sin resa upp till Stockholm. Den 5:e maj upprättar Gerhard Burman ett kontakt med hans arvingar om rusthållet i Önnestad. Han var senast gift med en syster till bonden Olof Åkesson i Önnestad. Hans son Anders tog över ett av faderns hemman, sonen Lars Hansson Rafn skötte på 1680- och 1690-talet fogdetjänsten i Ströö. Sonen Jöran Hansson, f.1681-1762 blev nämndeman. Hans broder Per var bonde i Önnestad, men biträdde sin bror som hejderidare. Ivar Johansson: Om domare Hans Eilersson Rafn, se VGH I s. 62 m. fl. Hans fader, birkefogden i Önnestad Eiler Rannielsson Rafn, se även s. 70. BIOGRAFI: Rafn ur Västra Göinge härads och domsaga, Anteckningar för tiden intill 1690, av Ivar Johansson BIOGRAFI: Sid Namn Notering 35 Eiler Rannielssen (Rafn) Eskel [Jenssen] remplacerades ett tjugotal år efteråt (omkr. 1644) av Eiler Rannielssen (Rafn), som beklädde tjänsten till 1662. 35 Eiler Rafn anses vara inflyttade från Danmark 1610 (jmf Carl Sjöström: Blekingska Nationen 1697-1900) 75 Eiler Rannielssen i Önnestads birk och hans skrivare nämner de åtta männen [stockemän] "Tingsuinder".